brand-oclock

Brand Navigator

  • autorskie narzędzie badawczo-projektowe stworzone wspólnie z działem innowacji Kantar Polska. Pozwala, w krótkim czasie przebadać w modelu jakościowym wiele scenariuszy wybranego projektu, tak by wspierać najważniejsze procesy decyzyjne. Optymalizuje czas i koszty procesów strategicznych.
  • w czasie rzeczywistym łączy działania: badacza+projektanta+stratega z Klientem
  • dla każdego projektu przygotowywany jest zindywidualizowany scenariusz działania 
 
Z narzędzia skorzystały między innymi takie firmy jak: E.Wedel, Carslberg Polska, BNP PARIBAS