SYS Dania Babci Zosi

Spożywcze

Rodzinna firma SYS zwróciła się do nas z zadaniem zaprojektowania linii opakowań DAŃ (do szybkiego przygotowania w domu) produkowanych wyłącznie z naturalnych składników. Największą trudnością tego zadania, oprócz znalezienia wspólnego mianownika dla nowych i już istniejących na rynku starych opakowań ZUP tej firmy, było połączenie kodów sugerujących tradycyjną recepturę i naturalny charakter produktów z wymogiem nowoczesności stawianym przez klienta i hipotetyczną grupę docelową.
Po zakończeniu sukcesem pierwszego etapu i launchu nowych opakowań DAŃ do szybkiego przygotowania w domu, przeprowadziliśmy redesign ZUP i logotypu, ujednolicając tym samym całą ofertę firmy SYS i tworząc spójnie komunikującą się markę DANIA BABCI ZOSI.