Musztardy Octim

Spożywcze

Projekt nowych opakowań dla serii musztard był kolejnym etapem współpracy z firmą Octim. Podobnie jak w przypadku octu jabłkowego, przyświecał nam cel przygotowania produktów gotowych do wejścia na masowych rynek, jednak zachowujących swój lokalny charakter.