Opakowanie Rublow

Alkoholowe

Zaprojektowana na rynki środkowoeuropejskie marka Rublow, stylistyką i nazwą nawiązuje do tradycji białogwardyjskich i carskich. Dzięki temu pozytywna recepcja radzieckich win musujących została rozciągnięta na przedrewolucyjny okres, kojarzony z jakością i wyrafinowaniem. Personifikacja marki: domniemany, romantyczny rosyjski arystokrata ma uosabiać obietnicę wyjątkowych chwil i uniesień.