Redesign logo KOPD

Logotypy

Redesign logo dla Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Nowe logo w związku ze zmienionym profilem organizacji i wymogami teraźniejszości miało komunikować równie mocno zakres działań tego NGO, ale też być zdecydowanie bardziej pogodne i przyjazne z zachowaniem niektórych elementów dotychczasowego, by transformację uczynić łatwiej akceptowalną dla starszych współpracowników.