Wsparcie Medyków i Restauracji

Logotypy

Dla Widzialnej Ręki na Pradze Południe / Wsparcie Medyków i Restauracji - stworzyliśmy identyfikację wizualną. Działania tej podgrupy dedykowane są pomocy lokalnym medykom i lokalnym restauracjom. Obecnie WIDZIALNA RĘKA na Pradze Południe pomaga m.in.: medykom ze Szpitala Grochowskiego i przyszpitalnej Stacji Pogotowia Ratunkowego - gdy uda się zapewnić im trwałe i regularne wsparcie, akcją zostaną objęte kolejne placówki z dzielnicy. Dla akcji stworzyliśmy podstawową identyfikację wizualną, ufając, że dobry design pozwoli na jej zwiększoną rozpoznawalność i klarowność przekazu. Cieszymy się, że nasze kompetencje mogą być pomocne w czasach zarazy i wspierać inicjatywy, które napędza empatia i solidarność.