Logo Biodiversity

Logotypy

Projekt logotypu wyznaczającego nową jakość (dbałość o bioróżnorodność upraw) produktów żywnościowych i  przyznawanego przez klaster wytwórców żywności ekologicznej.