Projekt CI Zachęty

Identyfikacje wizualne

Projekt zgłoszony został w konkursie zamkniętym na nową identyfikację dla Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Nie był zrealizowany, gdyż organizator zdecydował się na nierozstrzygnięcie konkursu i pozostanie przy starym logo.
Ideą projektu było zachowanie utrwalonych już w pamięci odbiorców cech obecnego logotypu, przy jednoczesnym nadaniu mu nowego, odświeżonego wymiaru, gwarantującego nowe możliwości komunikacyjne.