CI Ambra Brands

Identyfikacje wizualne

Nasz stały Klient Ambra wraz ze zmianami w organizacji potrzebowało ponownego uporządkowania znaków dla poszczególnych podmiotów w grupie. Delikatne zabiegi odświeżenia i uspójnienia, które zrealizowaliśmy, pozwoliły zakomunikować akcjonariuszom nowy etap działalności firmy.