CI Ambra

Identyfikacje wizualne

Ambra SA to jeden z największych w Polsce producentów win i napojów alkoholowych. Rebranding Ambry obejmował: Logo, baseline i podstawowe elementy nowego systemu identyfikacji wizualnej.