Klient: Wydawnictwo WIG PRESS
Produkt: Seria książek WIG Press

Okładka i projekt serii wydawniczej WIG Press.

Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012