Klient: Urząd d/s Równości K i M
Produkt: Plakat społeczny
Plakat i billboard do kampanii ostrzegającej dzieci przed pedofillią.
Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012