Klient: ElektroEko
Produkt: Logo ElektroEko

Znak i logotyp Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, zajmującej się tworzeniem i rozbudową systemu zbierania, odbierania, przetwarzania, odzysku, unieszkodliwiania i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE)

Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012