Klient: Restauracja "U Fukiera"
Produkt: Logo "Wine Garden"

W ramach wieloletniej obsługi marki "U Fukiera" dodaliśmy logotyp ogródka winnego.

Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012