Klient: Komitet Ochrony Praw Dziecka
Produkt: Plakat i ulotka edukacyjna KOPD

Plakat i ulotka edukacyjna Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
Projekt "Prawa i potrzeby dzieci w kryzysie rozstania rodziców".

Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012