Klient: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Produkt: Projekt CI Zachęty

Projekt zgłoszony został w konkursie zamkniętym na nową identyfikację dla Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Nie był zrealizowany, gdyż organizator zdecydował się na nierozstrzygnięcie konkursu i pozostanie przy starym logo.

Ideą projektu było zachowanie utrwalonych już w pamięci odbiorców cech obecnego logotypu, przy jednoczesnym nadaniu mu nowego, odświeżonego wymiaru, gwarantującego nowe możliwości komunikacyjne.

Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012