Klient:
Produkt: Logo Biodiversity

Projekt logotypu wyznaczającego nową jakość ( dbałość o bioróżnorodność upraw) produktów żywnościowych i przyznawanego przez klaster wytwórców żywności ekologicznej.

Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012