Klient: Komitet Ochrony Praw Dziecka
Produkt: Plakat kampanii społecznych KOPD
Plakat dla Komitetu Ochrony Praw Dziecka promujące kampanie mające na celu upowszechnianie mediacji rodzinnych w konfliktach okołorozwodowych.
Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012