Klient: Urzad m.st. Warszawy
Produkt: Ulotka konferencyjna

Ulotka i zaproszenie jako elementy oprawy graficznej na międzynarodową konferencją konserwatorską pod hasłem "Kolorystyka zabytkowych elewacji od średniowiecza do współczesności. Historia i konserwatorstwo". Konferencja została zorganizowana z okazji 30-lecia wpisu Starego Miasta w Warszawie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012