Klient: Zakład Architektury Polskiej
Produkt: Wystawa Archiwa Pamięci

Projekt graficzny wystawy "Archiwa Pamięci". Stare Miasto w Warszawie w zbiorach Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej". Wystawa towarzyszyła międzynarodowej konferencji konserwatorskiej w Warszawie zorganizowanej w związku z 30 rocznicą wpisu Starego Miasta w Warszawie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012