Klient: STOCK Polska
Produkt: Żołądkowa Gorzka na Trawie

Zaprojektowany w Brandy Design najnowszy produkt Stock Polska o fantastycznym słodkawym, tajemniczym smaku trawy żubrowej. Główne zadanie agencji to wkomponowanie w istniejącą gamę smaków Żołądkowej Gorzkiej a zarazem podkreślenie odrębności i wyjątkowości produktu, bez użycia symboli typowych dla Żubrówki.

Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012