Klient: InfoQultura
Produkt: InfoQltura

Zaproszenie dla InfoQltury na debatę "Czy Warszawa jest kulturalna?" poprowadzoną przez red.Piotra Najsztuba.

Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012