Klient: Komitet Ochrony Praw Dziecka
Produkt: Broszury edukacyjne KOPD
Projekt i skład broszur Komitetu Ochrony Praw Dziecka promujących mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych oraz edukujących pracowników oświaty w zakresie postępowania z dziećmi będącymi ofiarami przemocy w rodzinie oraz niewłaściwej opieki
Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012