Klient: Polska Organizacja Turystyczna
Produkt: CI Polskiej Organizacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna, organizacja rządowa odpowiedzialna za promocję Polski za granicą, postanowiła ujednolicić formalne ramy swoich działań przez wprowadzenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej. W efekcie wygranego przez Brandy Design przetargu powstał zestaw narzędzi graficznych zebrany w brand booku pozwalający nadać uniwersalną formę wszelkim przekazom promocyjnym POT na rynkach całego świata. Istniejące logo Polski zostało "oprawione" w nowoczesną formę, a unikatowy kolaż z kojarzonych z Polską znaków i ikon, stał się od 2011 roku głównym narzędziem budowy tożsamości wizualnej turystycznej marki Polska.

Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012