Klient: Dania Babci Zosi/SYS
Produkt: Opakowania SYS Dania Babci Zosi

Rodzinna firma SYS zwróciła się do nas z prośbą o unowocześnienie logo i radykalne przeprojektowanie opakowań linii DAŃ do szybkiego przygotowania w domu, produkowanych wyłącznie z naturalnych składników. Największą trudnością tego zadania, oprócz znalezienia wspólnego mianownika dla nowych i już istniejących na rynku opakowań zup tej firmy, było połączenie kodów sugerujących tradycyjną recepturę i naturalny charakter produktów z wymogiem nowoczesności stawianym przez klienta i hipotetyczną grupę docelową.

Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012