Klient: STOCK Polska
Produkt: Opakowanie i wizerunek marki Stock Gin

GIN nowy produkt firmy STOCK, został zaprojektowany w granatowo- żółtej kolorystyce, wynikłej z uwzględnienienia przyzwyczajeń konsumenckich w tej dość wąskiej w Polsce kategorii. Do tego stopnia silnie zdefiniowanej, że delikatnie żółta, dająca poblask na cały produkt , jest również wewnętrzna strona kontry. STOCK GIN z założenia miał być produktem tradycyjnym, sugerującym wręcz długoletnią obecność na rynku, co zdeterminowało też konwencję estetyczną nawiązującą do klasyki i mającą budzić zaufanie, co do jakości zawartości.

Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012