Klient: Komitet Ochrony Praw Dziecka
Produkt: Identyfikacja wizualna KOPD

Redesign logo dla Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Nowe logo w związku ze zmienionym profilem organizacji i wymogami teraźniejszości miało komunikować równie mocno zakres działań tego NGO, ale też być zdecydowanie bardziej pogodne i przyjazne z zachowaniem niektórych elementów dotychczasowego, by transformację uczynić łatwiej akceptowalną dla starszych współpracowników.

Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012