Klient: CCIFP
Produkt: CCIFP plakat

Plakat jako element oprawy graficznej balu Francuskiej Izby Przemysłowo Handlowej CCIFP.

Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012