Klient: Komitet Ochrony Praw Dziecka
Produkt: Plakat społeczny KOPD
Plakat do kampanii społecznej Komitetu Ochrony Praw Dziecka "Jak być rodzicem po rozwodzie?"
Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012