Klient: Urzad m.st. Warszawy
Produkt: Katalog Stare Miasto
Katalog wystawy w Muzeum Historycznym M.St.Warszawy, upamiętniającej proces odbudowy Starego Miasta dla Urzędu Konserwatora Zabytków.
Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012