Klient: Urzad m.st. Warszawy
Produkt: Materiały na konferencje ICOMOS

Materiały na konferencję ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych) poświeconą rocznicy wpisania Starego Miasta na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w teczce stylizowanej na akta z epoki odbudowy

Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012