Klient: Wydawnictwo Versita
Produkt: Wydawnictwo naukowe

Seria okładek i layout publikacji naukowych o zasięgu globalnym wydawanych drukiem i w internecie. Projekt niezrealizowany.

Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012